Εγχειρίδια - ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Mainly for undergrad students. Please enter the credentials provided to you by the secretariat of your department, in order to create a new account that will allow you to access all the electronic services provided by the NoC (Email, Wifi, VPN). Συνοπτικός οδηγός ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τους similar documents Πότε και πού γίνονται οι εγγραφές pdf 156 KB Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | University of West Attica Intelligent Tutoring Systems 2020 (ITS2020) is the upcoming Conference of the series of Intelligent Tutoring Systems Conferences on Computer and Cognitive Sciences, Artificial Intelligence and Deep Learning in Tutoring and Education. ITS2020 will be held in Athens from June 8 to 12, 2020.

1) Οι λογαριασμοί που δημιουργούνται από την τρέχουσα εφαρμογή, μεταφέρονται στο νέο πληροφοριακό σύστημα του ΠΑΔΑ την επόμενη εργάσιμη το πρωί.

Υπηρεσία email με προσωπικό λογαριασμό αλληλογραφίας της μορφής @teiath.gr. Υπηρεσία VPN (για πρόσβαση από το σπίτι σε Ηλεκτρονικές Βιβλιοθήκες & περιοδικά). ice NetLab7 v2 lbmain.noc.teiath.gr, η IP διεύθυνσή του είναι 195.130.100.83 και η διαδρομή μέχρι αυτόν διέρχεται από τη μηχανή που προσφέρει την υπηρεσία VPN (το πιθανότερο: δρομολογητής)

Μανταδάκης Ε, Μενύχτας ∆, Χατζηιωάννου Σ, Παπασπύρου ΣΛ,

Intelligent Tutoring Systems 2020 (ITS2020) is the upcoming Conference of the series of Intelligent Tutoring Systems Conferences on Computer and Cognitive Sciences, Artificial Intelligence and Deep Learning in Tutoring and Education. ITS2020 will be held in Athens from June 8 to 12, 2020.